TEIDE


TEIDE je bezplatny, dvojjazyčny (slovensko španielsky) časopis, vychádza dva krát ročne a zrodil na posilnenie povedomia o španielsku na Slovensku.
Venuje sa rôznym rubrikám ako sú cestovny ruch, gastronómia, umenie, predstavenia, kultúra, literatúra, rozhovory a obchod.
Po skončení festivalu sa bude časopis dalej distribuovať na podujatiach, ktoré organizujú španielske inštitúcie na Slovensku a na rôznych miestach, kde sa sústreľdujú milovníci španielskej kultúry, ako sú univerzity, hotely, jazykové školy, reštaurácie, ….